Usluge Lošinj

1.

Dom pruža djeci i mlađim punoljetnim osobama od 14 do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju slijedeće socijalne usluge:
- usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
- usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
- usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
- usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
- usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi usluga poludnevnog boravka u školi
- usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
- usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji.

Usluge privremenog smještaja i organiziranog stanovanja uključuju samo muške korisnike.

Dom pruža usluge i djeci i mlađim punoljetnim osobama (14-21) koja imaju teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko se usluga vezana uz teškoće mentalnog zdravlja može osigurati u Domu, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi.

Dom provodi izvršenje odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu izrečenu maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama te maloljetnicima do 18. godine života koji su, u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

2.

Dom pruža usluge osnovnog obrazovanja odraslih, redovnog srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih za stjecanje zanimanja srednje i niže stručne spreme te osposobljavanja za poslove u zanimanju zavarivač.

Trenutno školujemo učenike za sljedeća trogodišnja zanimanja (SSS):
Područje rada strojarstvo: tokar, vodoinstalater, bravar
Područje rada ugostiteljstvo i turizam: kuhar i konobar
Područje rada obrada drva: stolar

Te sljedeća dvogodišnja zanimanja (NSS):
Područje rada strojarstva: monter strojeva i konstrukcija
Područje rada ugostiteljstvo i turizam: pomoćni kuhar i pomoćni konobar