Poziv na dostavu ponuda za nabavu stolova i stolica za korisnike ustanove

Poziv na dostavu ponuda za nabavu stolova i stolica za korisnike ustanove

 

Troškovnik

 

Ponudbeni list

 

Datum objave : 13.10.2021

 

U Malom Lošinju, 13. listopada 2021